fredag 15. juni 2018

Will Self og romanens død eller liv

Will Self om Internetts og nye mediers  betydning for hvordan vi leser og fordøye informasjon. https://youtu.be/b9Zoj7r2wnA

Boksalg på Stokke bibliotek

Dagens spørsmål: Hva tenkte Stein Mehren på 90-tallet?

onsdag 13. juni 2018

Råd til aspirantene

Botho Strauss skriver: "... Men det finnes så mange interessante diktere som man ennå ikke har lest - så mye stoff, så mye forbilledlig for et ungt menneske, så han kan gå sin egen vei. Man må bare kunne velge; det eneste man trenger er mot til å bryte ut, mot til å vende mainstream ryggen. Vårt demokrati hadde fra begynnelsen av trengt flere 'plantefelt' for dem som har lukket seg ute fra det. Steder, områder, hvor dets tale ikke overdøver og kommunikasjonens innavl er avbrutt. Jeg er overbevist om at avsondringens magiske steder, at en liten gruppe av inspirerte ikke-innforståtte, spredd for alle vinder, er uunngåelig for opprettholdelsen av det alminnelige forståelsessystemet" (fra Botho Strauss: "Tiltagende bukkesang", norsk oversettelse i Vagant 3/1996).

Mer om Simon Strauss

Vagants våkne redaksjon har skrevet en lengre omtale av Simon Strauss roman Syv netter. Omtalen er verdt å lese. Det ser ut som om Strauss mål er å trenge gjennom abstraksjon og konformitet, mot virkelighet og inderlighet. Her er nevner jeg Strauss' bok. OPPDATERT: Vagant har nå publisert første kapittel av Syv netter. Det er en meget gripende tekst, og oversettelsen flyter utmerket.


Strauss prosjekt er altså beslektet med Sven Kærup Bjørneboes, som Alf van der Hagen skriver om her.