onsdag 13. juni 2018

Råd til aspirantene

Botho Strauss skriver: "... Men det finnes så mange interessante diktere som man ennå ikke har lest - så mye stoff, så mye forbilledlig for et ungt menneske, så han kan gå sin egen vei. Man må bare kunne velge; det eneste man trenger er mot til å bryte ut, mot til å vende mainstream ryggen. Vårt demokrati hadde fra begynnelsen av trengt flere 'plantefelt' for dem som har lukket seg ute fra det. Steder, områder, hvor dets tale ikke overdøver og kommunikasjonens innavl er avbrutt. Jeg er overbevist om at avsondringens magiske steder, at en liten gruppe av inspirerte ikke-innforståtte, spredd for alle vinder, er uunngåelig for opprettholdelsen av det alminnelige forståelsessystemet" (fra Botho Strauss: "Tiltagende bukkesang", norsk oversettelse i Vagant 3/1996).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar