onsdag 17. januar 2018

Stephen Bannon: The Takedown

Er Bannon en posør? Er hans ideer og hans angivelig brede lesning først og fremst myteskapende staffasje? Den nye høyresidens fremgang skyldes venstresidens idétørke, eller en for utstrakt gjenbruk av de samme idéene. Nasjonalstatens og kulturens betydning ble gjenoppdaget av høyresiden. Venstresiden har ikke kommet seg etter dette, men #metoo hjelper. Hjelper gjør det også at høyrepolitikken føres i det konkrete. Skatteletter for de rikeste, fjerning av støtte til uføretrygdede.


Det konkrete må veies opp mot det ideale, og ingen politisk retning vil klare seg uten det ene eller det andre. På et eller annet tid vil høyresidens ideer kollidere med virkeligheten og slik bli forslitte fraser, akkurat som idéene som internasjonal solidaritet endte opp som karrierisme eller fordekt støtte av FNs menneskerettskommisjon, såkalt sosialistiske diktaturer eller undertrykkende kulturer.


I denne sammenhengen er det litt trettende, men også litt forfriskende å lese opptil flere respektløse analyser av Stephen Bannons appell (The Baffler, New York Times, Lawfare). Bannon står nå uten posisjon. Og etter å ha støttet Moore, også uten ære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar