lørdag 24. februar 2018

Alt-Rights idégrunnlag

Matthew Rose skriver på amerikanske First Things om Alt-Rights appell til frafalne unge menn. Artikkelen går dypt inn på Alt-Rights idégrunnlag. Jeg var for eksempel ikke klar over at Oswald Spenglers tenkning spilte en så viktig rolle. Artikkelen inneholder også en lengre omtale av de Benoists On Being a Pagan. Rose mener at Alt-Rights idéer bør tas alvorlig og fortjener et kristent tilsvar. Her vektlegger han nasjonens betydning ibibelsk tenkning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar