onsdag 24. mai 2017

Rivarol

I 1956 utgav Ernst Jünger en samling oversettelser av den franske forfatter Antoine de Rivarols skrifter (1753-1801). Rivarol var i sin tid en prominent antirevolusjonær, og regnes blant de franske moralistene. At Jünger selv oversetter ham og skriver en lengre introduksjon, ikke så lenge etter 2. verdenskrig, er et signal. Jünger identifiserer seg med Rivarol og aksepterer i likhet med franskmannen ikke de verdier han mener preger samfunnet; den franske revolusjons verdier. Jünger, som etter 1945 knapt kommenterer den alminnelige politikken, inntar med utgivelsen av Rivarol-oversettelsene en reaksjonær-konservativ posisjon og det er naturlig å tenke at han tilslutter seg den linje i europeisk idéhistorie som ser de revolusjonære som forløpere for nazistene og Napoleon som forløper for Hitler. Hans holdning til den politiske hverdag kjennetegnes først og fremst av forakt.


Av Rivarol finnes så vidt jeg vet ingenting oversatt til engelsk, dansk eller svensk. Derimot fant jeg i Reidar Øksnevads Franske vismenn, en samling aforismer og sitat av de franske moralistene, et kapittel med Rivarol-sitater. Her er noen utvalgte, lett modernisert av undertegnede:


  • Den absolutt ensomme hører kun hjemme i naturhistorien, og selv der vil han alltid være et fenomen.
  • Fornuften består av sannheter som bør sies, og sannheter som ikke bør sies.
  • Folket trenger brukbare sannheter, ikke abstraksjoner.
  • Folket skjenker sin gunst, aldri sin tillit.
  • Voltaire sa: Jo mere opplyste folket blir, jo mere frie blir de. Hans etterfølgere forkynte for folket at jo friere det blir, jo mer opplyst ble det samtidig. Dette har ødelagt alt.
  • De mest siviliserte folk er likeså nær barbariet som det glattest polerte jern er tilbøyelig til å ruste. Folkene lyser på overflaten - som metallene.
  • Da en filosofisk anskuelse er frukten av lang meditasjon og resultatet av et helt liv, bør den aldri fremstilles for folket, som bestandig er på livets terskel.
  • Det gis ingen opplysningens århundrer for den store masse; den er hverken fransk, engelsk eller spansk. Den store masse er bestandig og i alle land den samme: en horde av kannibaler, og når den hevner seg på øvrigheten ... 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar