søndag 11. juni 2017

Strøtanke om frihet

Det er et idéhistorisk forhold mellom tanken om den enkeltes individuelle samvittighetsfrihet overfor staten, og den formen for religiøs mystikk som oppvurderer den enkeltes opplevelser.

Hvordan den enkelte realiserer sin frihet vil variere.

For tiden leser jeg Duras' Sommeren 80. Det synes for meg som en typisk 20. århundreforståelse av frihet innebærer å ta valg der man setter seg utenfor de tanke- og handlingsrammer som defineres av stat, offisiell religion, media, sosiale koder, den gode tone eller andre instanser for kontroll og disiplinering av enkeltindividene. Dette er en frihetsforståelse som har nær sammenheng med dissidentenes stilling under de totalitære regimene i dette århundret.

Aberet med den overnevnte definisjon er at frihet også kan forstås som et valg om det obskøne; å overtrå samfunnets grenser ved drap, vold, tyveri. Dette temaet er sentralt i Genets forfatterskap.

Mange vil ikke se noe behov, eller for den saks skyld se seg tjent med, å realisere noen form for frihet - eller vil se det som en form for frihet å være bundet.

Derfor kan man antagelig også tenke seg en frihet som innebærer å velge konformiteten.  Dette vil være en frihet som passer den som er borgerlig i livsførsel, men fri i tanken og i sin samvittighet, overfor Gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar